خرید و اجرای کفپوش اپوکسی + برآورد هزینه 1401

ترکیبات کفپوش اپوکسی

در تعریف کفپوش اپوکسی آمده است که این کفپوش ها به حالت مایع است و می تواند تمام سطح را تحت پوشش خود قرار دهد که این کفپوش اپوکسی بعد از گذشت مدت زمان لازم خشک شده و یک سطح کاملا یک دست و مقاومی را ایجاد می نماید که در برابر هر گونه آسیبی مقاوم است.